søndag 1. april 2012

Liter på liter


 1. mars begynte en nytt kvoteår, og dermed økte også vi kvoten vår. Nå har vi en kvote på 344 804 liter som vi kan produsere frem til 28. februar 2013. Av disse er ca 90000 leid kvote, resten er egen kvote. Det er en del mer enn da vi startet i 2003, grunnkvoten her da vi kjøpte gården var ca 90000. Siden vi startet opp har vi byttet noen melketanker i stadig større tanker, så også nå i nyfjøset. I januar fikk vi ny tank, den vi startet med på 3000 liter holdt ikke lenger. (Leveranse hver tredje dag her hos oss) I dag har vi 38 melkekyr i produskjon, og fremover så skal det sines og kalves om hverandre, så vi blir vel liggende på dette tallet frem mot høsten, men da økes det på grunn av kviger som skal inn i produksjon. Alltid like spennende å se om vi klarer å produsere melkekvoten:) PS! Datoen til tross, dette er ingen aprilspøk!


Ingen kommentarer: