mandag 13. september 2010

Status 8. september



Status 7. september


Vårt nye fjøs ankommer stykkevis og delt fra Danmark

Og time for time skjer det forandringer

Status 5. september



Status 2. spetember




Status 31. august



Status 28. august




Status 24. august




Status 22. august


Status 14. august

Kontoravdelingen